Elektro Linhart

*** Jsme tu s Vámi již 28 let a těšíme se na další spolupráci! ***

   

 

 Elektro Linhart Podmínky nákupu za akční ceny uveřejněné na internetových stránkách

 

1. ZBOŽÍ JE V NABÍDCE JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB A NAŠE FIRMA SE NIJAK NEZAVAZUJE K DODÁNÍ DANÉ NABÍDKY PO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

 

2. PLATBA ZBOŽÍ U AKČNÍCH CEN (MIMO JINOU DOHODU) JE AKCEPTOVÁNA JEN PŘI PLATBĚ HOTOVĚ, NEBO BEZHOTOVOSTNĚ (PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM PŘEDEM), NE TEDY POUŽITÍM PLATEBNÍ KARTY A POD.

 

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ:

    - PŘED NÁKUPEM ZA TYTO INZEROVANÉ CENY NA NAŠICH STRÁNKÁCH POSTAČÍ UVÉST SLOVNĚ,E-MAILEM, NEBO TELEFONICKY SVŮJ ZÁJEM O TUTO NABÍDKU NA PRODEJNĚ S UVEDENÍM TYPU A CENY.

NECHCEME NIKOHO OMEZOVAT, JDE O OCHRANU A ZVÝHODNĚNÍ PRO VÁS!

 

4. DODACÍ PODMÍNKY:

   - ZBOŽÍ SE ZAVAZUJEME VÁM DODAT DO VAŠEHO DOMU, NEBO JINÉ ŽÁDANÉ MÍSTO ZA TĚCHTO PODMÍNEK. V RÁMCI OKRESU OLOMOUC BEZPLATNĚ DO 24-48 HOD. JINÉ ZBOŽÍ ZATÍM DLE DOHODY, ORIENTAČNĚ MAX. NÁKLADY DO 250,- KČ ZA PŘEPRAVU.

 

 

Elektro Linhart Nákupní řád

1. Objednávka je považována za závaznou.

 

2. Základní pravidla nákupu se řídí Občanským zákoníkem ČR.

 

3. Zákazník objednáním zboží respektuje tento nákupní řád a souhlasí s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaného zboží.

 

4. Po obdržení objednávky dodavatel elektronickou poštou nebo telefonicky potvrdí příjem objednávky. V případě objednání specifického (tj. vestavné spotřebiče, nebo dražší elektronika apod.) naše firma požaduje zálohu, nebo platbu předem, případně dle dohody.

 

5. Doprava zboží je zajišťována dodavatelem. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné. Uvádí se vždy zvlášť k cenové nabídce.

 

     V případě nejasností nás můžete kontaktovat na telefonním čísle  585 226 189 nebo e-mailem na adrese:  elektro.linhart@seznam.cz

 

Elektro Linhart Reklamační řád

        Tento reklamační řád obsahuje informaci o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady věcí, které zákazníkům prodala firma ELEKTRO LINHART, Březinova 7 , Olomouc (dále jen prodejce).


1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodaného zboží, nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen seznámit se se záručními podmínkami, včetně českého návodu k obsluze a následně se těmito informacemi řídit.
Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

2. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu, není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil (§ 616 občanského zákoníka).

3. Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí věci kupujícím.
     Vada odstranitelná: V případě, že vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku za stejný výrobek, nebo výměnu jeho součásti, pokud se vada týká jen této součásti. Neúměrnost posuzuje autorizované servisní středisko prodávajícího, a to formou písemného posouzení této vady. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu věci, nebo od smlouvy odstoupit.

   Vada neodstranitelná: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady a kupující nepožaduje výměnu výrobku má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Reklamaci nelze uznat v těchto případech:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným poškozením uživatelem,
- vznikla-li vada v důsledku nedovolených zásahů do přístroje,
- pokud vada vznikla neodbornou montáží, nebo neodborným uvedením výrobku do provozu, pokud montáž neprováděl prodejce, nebo autorizované servisní středisko.

   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

5. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Je-li v záručním listě uvedeno servisní středisko určené k opravě, které je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní reklamaci u tohoto střediska.

6. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží předloží zákazník doklad o nákupu zboží a záruční list, byl-li mu poskytnut.

7. Kupující je povinen odeslat reklamované vracené zboží v obalu, který odpovídá nárokům na přepravu, aby bylo řádně zajištěno před poškozením.

 

8. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

   Tato možnost je však pouze u zboží objednané a prodané přes internetový obchod!

   Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena po odečtení manipulačního poplatku:

  • odešlete dopis (email) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis  

  • zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

  • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

       V podrobnostech je upraveno právo odpovědnosti za vady právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními 612 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Elektro Linhart V naší prodejně můžete při placení použít tyto platební a úvěrové karty:

 

MasterCard  Maestro  Visa Electron VISA  ČS  OK yes  Aura 

 

 Adresa - Elektro Linhart

          

Masarykova 46, (vchod z ul. Březinova)

779 00  Olomouc 

 

              

Otevírací doba:

Po - Pá:  8 - 18 hod.,

So: 8 - 12 hod.

 

Tel.:   +420 585 226 189

Fax:   +420 585 221 158

GSM: +420 608 660 670

 

URL:  www.elektrolinhart.cz

SKYPE: pavemiloslinhart 

 

 

GPS:    N:  49° 35'  32.48"    

            E:  17°  16' 25.67"

 

IČO: 40346722

DIČ: CZ  71 05 12 53 46

 

Informace o nás v registru ekonomických subjektů - zde...

 

 

Bankovní účet:       

43-609160207/0100 -  Komerční banka

 

 

TopList

poslední aktualizace: duben, 2018